Οριζόντια Κατευθυνόμενη Διάτρηση

Η οριζόντια κατευθυνόμενη διάτρηση, είναι ένας σχετικά νέος τομέας γεωτρήσεων στην Ελλάδα, που εφαρμόζεται όμως ευρέως στο εξωτερικό. Με ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση, η επιλογή της μεθόδου αποτελεί την πλέον αξιόπιστη λύση σε προβλήματα εγκατάστασης σωληνώσεων εκεί όπου η γενική εκσκαφή είναι αδύνατη.

Κατά τη διάνοιξη της οπής στο έδαφος, η μέθοδος προσφέρει τη δυνατότητα διαρκούς μεταβολής της διαδρομής εγκατάστασης υπόγειων αγωγών με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής συσκευής παρακολούθησης και οδήγησης της κεφαλής κοπής.

Ο αρχικός σχεδιασμός γίνεται με χρήση Η/Υ. Κατόπιν επιθυμίας του ενδιαφερόμενου, μπορεί να γίνει έλεγχος της διαδρομής διάτρησης με συσκευή ραδιοανίχνευσης διείσδυσης εδάφους (round penetrating radar). Με τον τρόπο αυτό, ουσιαστικά «ακτινογραφείται» η επιλεχθείσα διαδρομή.

Μας Εμπιστεύθηκαν