Υπηρεσίες – Δυνατότητες

Διελεύσεις PVC, πολυαιθυλενίου (PE - HDPE), μεταλλικής διατομής, μήκους 20m - 150m και διαμέτρου 25mm - 500mm κάτω από:

 • Οδικές Αρτηρίες
 • Σιδηροδρομικές Γραμμές
 • Κτίρια ή / και Θεμέλια
 • Αεροδιαδρόμους
 • Ποτάμια
 • Ρέματα
 • Θάλασσα
 • Κατασκευές Παντός Τύπου

Δυνατότητα εγκατάστασης:

 • Καλωδίων
 • Οπτικών ινών (υπόγειων διαδρομών μεταφοράς δεδομένων)
 • Σωληνώσεων ύδρευσης – αποχέτευσης
 • Σωληνώσεων φυσικού αερίου
 • Σωληνώσεων απορροής για αποξήρανση προβληματικών περιοχών
 • Σωληνώσεων εξυγίανσης βεβαρημένων περιοχών από βιολογικά ή χημικά απόβλητα όπως βιομηχανίες πετρελαιοειδών, σκουπιδότοπους, κοιμητήρια.
 • Δικτύων άρδευσης σε γήπεδα, πάρκα, κήπους.

Δυνατότητα αντικατάστασης παλαιών δικτύων ύδρευσης και άρδευσης.